http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje -
MOJ POGLED NA MENADŽMENT
<div><strong>MOJ POGLED NA MENADŽMENT </strong></div>
*Kataloška cena: 1980.00 din.
Internet cena: 1620.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Piter Draker
MOJ POGLED NA MENADŽMENT

Oblast: Menadžment i marketing
Edicija: Ostala izdanja
Izdavač: Adižes

Format: 170x240 mm
Obim: 315 strana
Povez: tvrdi, pun kolor
ISBN 86-7668-032-9

P R V I    D E O - MENADŽMENT 9
1. Menadžment kao društvena funkcija i humanistička nauka 11
2. Dimenzije menadžmenta 17
3. Svrha i ciljevi poslovanja 22
4. Društveni uticaji i društveni problemi 41
5. Nove paradigme menadžmenta 57
6. Informacije koje su danas potrebne rukovodiocima 80
7. Odabir ljudi – osnovna pravila 96
8. Upravljanje pomoću ciljeva i samo-kontrole 102
9. Preduzetnički poslovi 115
10. Novi poslovi preduzeća 123
11. Preduzetničke strategije 142
12. Neke pouke neprofitnih organizacija 171
D R U G I    D E O - DRUŠTVO 183
13. Vek društvene transformacije – pojava društva znanja 185
14. Preduzetničko društvo 204
15. Učestvovanje u životu zajednice kroz društveni sektor 212
16. Od analize do opažanja – novi pogled na svet 219
T R E Ć I    D E O - POJEDINAC 227
17. Usredsređivanje na davanje doprinosa 229
18. Delotvornost mora da se uči 238
19. Treba poznavati sopstvene kvalitete i sopstvene vrednosti 252
20. Umeće raspolaganja vremenom 259
21. Funkcionisanje komunikacija 272
22. Efektivne odluke 277
23. Rukovođenje kao posao 293
24. Principi inovacije 297
25. Druga polovina vašeg života 303
26. Obrazovana ličnost 309
POGOVOR 317
O AUTORU 319
O KNJIZI

Piter Draker je u svom životu više zaboravio nego što su neki ljudi ikad znali o rukovođenju i menadžmentu.

Dr Ken Blanšar (Ken Blanchard)koautor knjige ”Menadžer za jedan minut”

Piter  Draker  je otac menadžmenta. Za mnoge od nas on je zvezda vodilja, generator novih ideja i filter za stare. Smatram da je kompliment kada te neko nazove ocem marketinga, pa bih ja dodao, ako sam ja otac onda je u tom slušaju  Piter Draker deda marketinga.

Dr Filip Koltler (Philip Kotler) autor knjige “Marketing menadžment”

SADRŽAJ:

P R V I    D E O - MENADŽMENT 9
1. Menadžment kao društvena funkcija i humanistička nauka 11
2. Dimenzije menadžmenta 17
3. Svrha i ciljevi poslovanja 22
4. Društveni uticaji i društveni problemi 41
5. Nove paradigme menadžmenta 57
6. Informacije koje su danas potrebne rukovodiocima 80
7. Odabir ljudi – osnovna pravila 96
8. Upravljanje pomoću ciljeva i samo-kontrole 102
9. Preduzetnički poslovi 115
10. Novi poslovi preduzeća 123
11. Preduzetničke strategije 142
12. Neke pouke neprofitnih organizacija 171

D R U G I    D E O - DRUŠTVO 183
13. Vek društvene transformacije – pojava društva znanja 185
14. Preduzetničko društvo 204
15. Učestvovanje u životu zajednice kroz društveni sektor 212
16. Od analize do opažanja – novi pogled na svet 219

T R E Ć I    D E O - POJEDINAC 227
17. Usredsređivanje na davanje doprinosa 229
18. Delotvornost mora da se uči 238
19. Treba poznavati sopstvene kvalitete i sopstvene vrednosti 252
20. Umeće raspolaganja vremenom 259
21. Funkcionisanje komunikacija 272
22. Efektivne odluke 277
23. Rukovođenje kao posao 293
24. Principi inovacije 297
25. Druga polovina vašeg života 303
26. Obrazovana ličnost 309

POGOVOR 317
O AUTORU 319

Broj poseta: 18598370
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show