http://www.limesplus.rs/ hesperia facebook
DOGAĐAJI
EDUKACIJA
BIBLIOTEKA
E-KNJIŽARA
KONTAKT
O NAMA

Odabrano izdanje - OPŠTI I BEZBEDNOSNI MENADŽMENT
<strong>OPŠTI I BEZBEDNOSNI MENADŽMENT </strong>
*Kataloška cena: 1540.00 din.
Internet cena: 1260.00 din. + PDV (10%)
Dodati u korpu:
Momčilo Talijan
Miroslav M. Talijan
OPŠTI I BEZBEDNOSNI MENADŽMENT

Recenzenti:
Mićo Bošković, Milan Daničić, Goran Amidžić
Format: 165x235 mm
Obim: 408 strana
Povez: broširan
ISBN 978-99938-43-35-1

Momčilu Talijanu, profesoru na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci, povereno je da osmisli novi teorijsko-stručni predmet iz oblasti menadžementa. Tako je nastao udžbenik – monografija Opšti i bezbednosni menadžment, čiji je koautor Miroslav M. Talijan.

Prvi deo, Opšti menadžment, pruža osnovna znanja o genezi, suštini i sadržini menadžmenta, problemima i zakonitostima njegovog ostvarivanja, kao i pravcima i tendancijama razvoja savremenog menadžmenta.

Drugi deo ovog udžbenika, Bezbednosni menadžment, bavi se teorijskim osnovama i praksom ostvarivanja ove vrste menadžmenta, njegovim svojstvima i elementima. U prvom redu izučavaju se uloge i proces njihovog ispunjavanja.

Ova knjiga govori o veštinama i osobinama koje treba da poseduje uspešan savremeni  menadžer, posebno u ovoj specifičnoj oblasti. „Oni moraju biti inovativni i sposobni, kako za efektivno i efikasno obavljanje svih bezbednosnih poslova, tako i za brzo donošenje odluka u svom domenu, te njihovo efikasno sprovođenje“, jedna je od definicija koja se može pronaći u ovoj knjizi.

Sadržaj

I Opšti menadžment

1. Geneza i generička struktura, prvi tragovi i periodizacija menadžmenta;
2. Shvatanje menadžmenta i njegovo razgraničenje od upravljanja, rukovođenja i komandovanja;
3. Osnovne teorije menadžmenta;
4. Savremeni aplikativni modeli i nove paradigme menadžmenta;

II Bezbednosni menadžment

1. Razvoj bezbednosnog menadžmenta
2. Faktori, načela i principi koji su od uticaja i na kojima se zasniva funkcionisanje i organizacija bezbednosnog menadžmenta
3. Sadržaj i obavljanje poslova menadžera bezbednosti
4. Organizacija, oblici i metode bezbednosnog menadžmenta
5. Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti;
6. Osobine bezbednosnog menadžmenta u posebnim bezbednosnim stanjima i kriznim situacijama
7. Glavna saznanja iz istraživanja prakse bezbednosnog menadžmenta


Broj poseta: 18590731
© 2009 Hesperiaedu / design by Hesperiaedu
Izdavaci    Vrtovi vizije    Bussiness Excellence Show